FESTYN POD MOSTEM

Artbus Norymberga

MUZYKA, POKAZY WIDEO, OBIEKTY ŚWIETLNE

Kraków, 5.09.2009, od godziny 20.00 przestrzeń pod mostem Józefa Piłsudskiego od strony ul. Krakowskiej

90 lat temu po raz pierwszy Kurt Schwitters, niemiecki artysta, kompozytor i autor rzeźb-obiektów przestrzennych, wykorzystał w swojej pracy słowo MERZ, wokół którego stworzył później całą ideę twórczej działalności. Polegała ona na zbieraniu różnego rodzaju materiałów i wykorzystywaniu ich do kreowania nowej artystycznej rzeczywistości, zarówno w sztukach plastycznych, jak i w literaturze czy muzyce. Wychodząc od idei niemieckiego dadaisty dwaj artyści, Piotr Lutyński w Krakowie i Ulrich Lepka w Norymberdze, niezależnie od siebie zbudowali dwa jeżdżące obiekty. W Krakowie ze starego mercedesa powstał artystyczny autobus, ruchoma pracownia, galeria, scena muzyczna, miejsce działań artystów i muzyków, które zmienia się i przemieszcza w czasie i przestrzeni. W Norymberdze, na bazie starego wozu pocztowego, Ulrich Lepka zbudował rzeźbę - przewoźny bar i pulpit DJ-eja, którego formę i kształt artysta tworzy w kontekście do miejsca, w jakim zostanie on usytuowany. Obaj artyści łączą w swojej twórczości nowoczesną formę artystyczną, taką jak happening, performance czy projekcje multimedialne z najstarszym sposobem prezentowania sztuki na ulicy, jaką właśnie był wędrowny wóz.

Piotr Lutyński (ur. 1962) – artysta plastyk, performer, kompozytor, uczestnik i realizator wielu wystaw w kraju i za granicą. Z artystą współpracują następujący muzycy: Marek Kozica, Jan Trzupek, Małgorzata Tekiel, Tony Wrafter, Walenty Dąbrowski, Krzysztof Chwedczuk, Jerzy Wroński oraz Olek Wityński, Ryszard Nowak, Andrzej Pietroń, Marcin Gulis.

Ulrich Lepka (ur. 1959) – artysta plastyk, performer, DJ.

Organizatorzy: Dom Norymberski, Urząd Miasta Norymbergi, Urząd Miasta Krakowa

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Współpraca: Klub Alchemia, Klub Lokator

Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem Festyn pod mostem